Phương pháp đi lại trong bóng bàn

Đại Việt Sport –  Để kết hợp các kỹ thuật căn bản and vận dụng chiến thuật linh hoạt, before đánh bóng not need di chuvển đên vị trí đánh bóng thích hợp nhất. Following is  phương pháp chuyển động trong bóng bàn

a) Bước chân cơ bàn trong tấn công

Bước đơn:  Vị trí đứng chuẩn bị lấy one chân make cho trụ, chân kia bước sang trái, phải, lên, xuống tuỳ theo all điếm rơi of đường bóng đối phương đánh sang.

Đổi bước: Bóng to hướng nào thì chân Phía bên ấy bước Sang Ngang 1 bước, chân kia nhanh chóng bước theo. Đổi bước used when đánh bóng tại góc độ rộng. Muốn vận động hát non thì chân trái dùng lực, chân must be bước sang trước phải, then chân trái bước theo .vận động sang trái thì ngược lại .ngoài ra còn giới hạn né người out góc độ hẹp to tấn công thuận tay

Nhảy trượt: Chân ngược as bóng to used lực Giám nhảy, hai chân cùng at a time rời from your mặt đất đi lại hát. Chân Giám nhảy chạm đất trước, chân kia chạm đất sau.

điện lạnh đánh bóng bàn

công dụng của nhảy trượt are as đổi bước, phạm vi dịch chuyển rộng than but tốc độ no nhanh bằng đổi bước bởi vậy be kết hợp vận dụng
centered đổi bước and nhảy trượt. Bước nhảy trượt cũng yêu thích on you want né người đánh bóng góc độ rộng

* Bước ngang:  Chân bên ngược with the Phía bóng to bước ngang sang 1 bước rộng trước, chân kia bước sang ngang hay chéo theo sau. Bước ngang used dH phó with the bóng đèn ô 2 góc độ rộng.

b) Bước Chân cơ bàn trong phòng ngự

Do vị trí đứng cắt bóng tương doi xa bàn, bóng đanh hát always changes (cần, trải, nhẹ, ngẩn, dài), phạm VI chuyển động the ability to lon (thường trên 2 mét
Trở lên).

cách vận động trong bóng bàn

Thông thường on vận động đã hát 2 bên (left, right), người ta hay dùng đổi bước and bước ngang; chuyển động lên xuống thì dùng phổ biến nhảy trượt and bước lên, xuống.

Sáu each time vận động cắt bóng, cần luôn nhanh chóng trở về tư thế chuẩn bị

Có 2 loại bóng tương đôi khó cắt is on đôi phương đánh bóng vào bụng and đỡ bỏ nhỏ.

Bài viết been lời khuyên bởi  Đại Việt Sport , công ty hàng đầu về cung cấp:  bàn bóng bàn

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.