Chạy bộ 30 phút mỗi ngày có thể làm chậm quá trình lão hóa tế bào trong 9 năm