Ghế Massage 2D, 3D, 4D khác nhau như thế nào?

Kể từ khi những ghế massage đầu tiên và cho đến cách đây không lâu đa số tùy chọn có sẵn là ghế 2D massage. Những con lăn mát-xa ở phía sau ghế đi lên/xuống vàtrái/phải, để đáp ứng di chuyển mát-xa cán và kneading. Trong một số ghế massage…